PROFESSIONAL PROVINCIAL GOVERNANCE OFFICER
นักบริหารการปกครองท้องที่มืออาชีพ

ผลงาน P.P.G.O ของนักศึกษารหัส 60 รุ่น 2 จำนวน 17 จังหวัด ปีการศึกษา 1/2564

previous arrow
next arrow
Slider

ผลงาน P.P.G.O ของนักศึกษารหัส 60 รุ่น 1 จำนวน 15 จังหวัด ปีการศึกษา 1/2563

previous arrow
next arrow
Slider
Close Menu
Close This Panel