PROFESSIONAL PROVINCIAL GOVERNANCE OFFICER
นักบริหารการปกครองท้องที่มืออาชีพ

ผลงาน P.P.G.O ของนักศึกษารหัส 60 รุ่น 2 จำนวน 17 จังหวัด ปีการศึกษา 1/2564

PPGO 17 จังหวัด_๒๒๐๒๒๔_2
PPGO 17 จังหวัด_๒๒๐๒๒๔_3
PPGO 17 จังหวัด_๒๒๐๒๒๔_4
4.ลพบุรี
5.อุบลราชธานี
6.สุโขทัย
7.สมุทรปราการ
8.สุรินทร์
9.เชียงราย
10.ปัตตานี
11.อุตรดิตถ์
12.อุดรธานี
13.ชัยนาท
14.ตาก
15.ชุมพร
16.อุทัยธานี
17.นครพนม
previous arrow
next arrow

ผลงาน P.P.G.O ของนักศึกษารหัส 60 รุ่น 1 จำนวน 15 จังหวัด ปีการศึกษา 1/2563

204769590_868441270418266_3710587831454029358_n
205599865_868441873751539_8016396701363332752_n
205899968_871386293457097_8396655661602295886_n
208703686_871387586790301_7455648990690568489_n
209509218_872726436656416_8711206520316924561_n
209925082_872726146656445_945633084133402832_n
214812103_884280405501019_7933282238088001822_n
217314481_884280608834332_7428295045192879528_n
217379446_880349342560792_8251886537466393931_n
217622797_880348809227512_8393956347523835299_n
218405232_893571157905277_546582678510716625_n
225890837_893571414571918_7509594288409719166_n
229784136_902648760330850_6595219578643433670_n
234238717_898319820763744_7864924340471293593_n
234319585_898319617430431_4227388841461884632_n
previous arrow
next arrow