นักศึกษาในโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับ มสธ. ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 - ปัจจุบัน

1.ในปีการศึกษาที่ 2551 ได้มีการเปิดการเรียนการสอน ณ ศูนย์ประชุมศาลากลางประจำจังหวัดใน

2. ในปีการศึกษา 2552 ได้มีการเปิดการเรียนการสอน ณ ศูนย์ประชุมศาลากลางประจำจังหวัด ใน 

1.ในปีการศึกษาที่ 2556 ได้มีการเปิดการเรียนการสอน ณ ศูนย์ประชุมศาลากลางประจำจังหวัด ใน 32 จังหวัดได้แก่ 1) จังหวัดลำปาง 2) จังหวัดแพร่ 3) จังหวัดพะเยา 4) จังหวัดสกลนคร 5)จังหวัดกาฬสินธุ์ 6) จังหวัดมหาสารคาม 7) จังหวัดบุรีรัมย์ 8) จังหวัดนนทบุรี 9)จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 10) จังหวัดสระแก้ว 11) จังหวัดปราจีนบุรี 12)จังหวัดนครนายก 13) จังหวัดสุราษฏ์ธานี 14) จังหวัดนครศรีธรรมราช 15) จังหวัดตรัง 16) จังหวัดเชียงราย 17) จังหวัดสุโขทัย 18) จังหวัดอุตรดิตถ์ 19) จังหวัดตาก 20)จังหวัดอุดรธานี 21) จังหวัดสุรินทร์ 22) จังหวัดอุทัยธานี 23) จังหวัดบึงกาฬ 24)จังหวัดอุบลราชธานี 25) จังหวัดนครพรนม 26) จังหวัดชัยนาท 27) จังหวัดสมุทรปราการ 28) จังหวัดกาญจนบุรี 29) จังหวัดลพบุรี 30) จังหวัดชุมพร 31) จังหวัดปัตตานี 32)จังหวัดพัทลุง

2.ในปีการศึกษาที่ 2557ได้มีการเปิดการเรียนการสอน ณ ศูนย์ประชุมศาลากลางประจำจังหวัดใน 7 จังหวัด ได้แก่ 1) ร้อยเอ็ด 2) มุกดาหาร 3) หนองคาย 4) สุพรรณบุรี5) นราธิวาส 6) ประจวบคีรีขันธ์ 7)เชียงใหม่

3.ในปีการศึกษา2558 ได้มีการเปิดการเรียนการสอน ณ ศูนย์ประชุมศาลากลางประจำจังหวัด  ใน 13 จังหวัด ได้แก่ 1)จังหวัดกำแพงเพชร 2) จังหวัดพิจิตร 3) จังหวัดเพชรบูรณ์ 4) จังหวัดราชบุรี 5) จังหวัดศรีสะเกษ  6) จังหวัดนครสวรรค์ 7) จังหวัดขอนแก่น 8) จังหวัดนครราชสีมา 9) จังหวัดสระบุรี 10) จังหวัดสงขลา 11) จังหวัดยะลา 12) จังหวัดพังงา 13) จังหวัดเพชรบุรี        

4.ในปีการศึกษา2559ได้มีการเปิดการเรียนการสอน ณ ศูนย์ประชุมศาลากลางประจำจังหวัด ใน 2 จังหวัด ได้แก่      1) จังหวัดพิษณุโลก 2) จังหวัดจันทบุรี

1.ในปีการศึกษาที่ 2560 ได้มีการเปิดการเรียนการสอน ณ ศูนย์ประชุมศาลากลางประจำจังหวัด ใน 32 จังหวัดได้แก่ 1) จังหวัดลำปาง 2) จังหวัดแพร่ 3) จังหวัดพะเยา 4) จังหวัดสกลนคร 5) จังหวัดกาฬสินธุ์  6) จังหวัดมหาสารคาม 7) จังหวัดบุรีรัมย์ 8) จังหวัดนนทบุรี 9) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 10) จังหวัดสระแก้ว 11) จังหวัดปราจีนบุรี 12) จังหวัดนครนายก 13) จังหวัดสุราษฏ์ธานี 14) จังหวัดนครศรีธรรมราช  15) จังหวัดตรัง 16) จังหวัดเชียงราย 17) จังหวัดสุโขทัย 18) จังหวัดอุตรดิตถ์ 19) จังหวัดตาก 20) จังหวัดอุดรธานี 21) จังหวัดสุรินทร์ 22) จังหวัดอุทัยธานี 23) จังหวัดบึงกาฬ 24) จังหวัดอุบลราชธานี    25) จังหวัดนครพรนม 26) จังหวัดชัยนาท 27) จังหวัดสมุทรปราการ 28) จังหวัดกาญจนบุรี 29) จังหวัดลพบุรี 30) จังหวัดชุมพร 31) จังหวัดปัตตานี 32) จังหวัดพัทลุง 

2.ในปีการศึกษาที่2561 ได้มีการเปิดการเรียนการสอน ณ ศูนย์ประชุมศาลากลางประจำจังหวัด ใน 7 จังหวัดได้แก่    1) ร้อยเอ็ด 2) มุกดาหาร 3) สุพรรณบุรี 4) นราธิวาส 5) สตูล 6) ประจวบคีรีขันธ์ 7) เชียงใหม่

 

3.ในปีการศึกษาที่ 2562 ได้มีการเปิดการเรียนการสอน ณ ศูนย์ประชุมศาลากลางประจำจังหวัด ใน 13 จังหวัดได้แก่ 1) จังหวัดกำแพงเพชร 2) จังหวัดพิจิตร 3) จังหวัดเพชรบูรณ์ 4) จังหวัดราชบุรี        5) จังหวัดศรีสะเกษ 6) จังหวัดนครสวรรค์ 7) จังหวัดขอนแก่น 8) จังหวัดนครราชสีมา 9) จังหวัดสระบุรี 10) จังหวัดสงขลา  11) จังหวัดยะลา 12) จังหวัดพังงา 13) จังหวัดเพชรบุรี         

 

4.ในปีกาศึกษาที่ 2563 ได้มีการเปิดการเรียนการสอน ณ ศูนย์ประชุมศาลากลางประจำจังหวัดใน 3 จังหวัดได้แก่ 1) จังหวัดพิษณุโลก 2) จังหวัดจันทบุรี 3) ศูนย์มสธ.นนทบุรี

 

5.ในปีการศึกษาที่2564 ได้มีการเปิดการเรียนการสอน ณ ศูนย์ประชุมศาลากลางประจำจังหวัด ใน 22 จังหวัดได้แก่ 1) จังหวัดลำปาง 2) จังหวัดแพร่ 3) จังหวัดพะเยา 4) จังหวัดสกลนคร 5)จังหวัดกาฬสินธุ์ 6) จังหวัดมหาสารคาม 7) จังหวัดบุรีรัมย์ 8) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 9) จังหวัดสระแก้ว 10) จังหวัดปราจีนบุรี 11)จังหวัดนครนายก 12) จังหวัดสุราษฏ์ธานี 13) จังหวัดนครศรีธรรมราช 14) จังหวัดตรัง 15) จังหวัดสุรินทร์ 16) จังหวัดเชียงราย  17) จังหวัดพัทลุง 18) จังหวัดสมุทรปราการ 19) จังหวัดอุดรธานี 20) จังหวัดกาญจนบุรี 21)จังหวัดลพบุรี 22) จังหวัดชัยนาท

1.ในปีการศึกษาที่ 2565 ได้มีการเปิดการเรียนการสอน ณ ศูนย์ประชุมศาลากลางประจำจังหวัด ใน 10 จังหวัด
ได้แก่ 1) จังหวัดสุพรรณบุรี 2) จังหวัดร้อยเอ็ด 3)จังหวัดชุมพร 4) จังหวัดบึงกาฬ 5) จังหวัดอุบลราชธานี 6) จังหวัดจังหวัดอุตรดิตถ์ 7) จังหวัดนครพรม 8) จังหวัดปัตตานี               9) จังหวัดนราธิวาส 10) จังหวัดสุโขทัย